วัดอัมพวันเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี,วัดอัมพวันเกาะพงัน สุราษฎร์ธานี,พระสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร เกาะพะงัน (พี่หลวงศักดิ์),watumphawun koh phangan Surat,wat umphawun koh phangan Surat,watamphawun kohphangan Surat Thani,วัดอำพะวัน,วัดอัมพะวัน,วัดสำคัญในเกาะพะงัน,สถานที่สำคัญในเกาะพะงัน,วัดติดทะเลเกาะพะงัน, วัดอัมพวันเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี,วัดอัมพวันเกาะพงัน สุราษฎร์ธานี,พระสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร เกาะพะงัน (พี่หลวงศักดิ์),watumphawun koh phangan Surat,wat umphawun koh phangan Surat,watamphawun kohphangan Surat Thani,วัดอำพะวัน,วัดอัมพะวัน,วัดสำคัญในเกาะพะงัน,สถานที่สำคัญในเกาะพะงัน,วัดติดทะเลเกาะพะงัน,

วัดอัมพวันเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี,วัดอัมพวันเกาะพงัน สุราษฎร์ธานี,พระสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร เกาะพะงัน (พี่หลวงศักดิ์),watumphawun koh phangan Surat,wat umphawun koh phangan Surat,watamphawun kohphangan Surat Thani,วัดอำพะวัน,วัดอัมพะวัน,วัดสำคัญในเกาะพะงัน,สถานที่สำคัญในเกาะพะงัน,วัดติดทะเลเกาะพะงัน, วัดอัมพวันเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี,วัดอัมพวันเกาะพงัน สุราษฎร์ธานี,พระสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร เกาะพะงัน (พี่หลวงศักดิ์),watumphawun koh phangan Surat,wat umphawun koh phangan Surat,watamphawun kohphangan Surat Thani,วัดอำพะวัน,วัดอัมพะวัน,วัดสำคัญในเกาะพะงัน,สถานที่สำคัญในเกาะพะงัน,วัดติดทะเลเกาะพะงัน,

วัดอัมพวันเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี,วัดอัมพวันเกาะพงัน สุราษฎร์ธานี,พระสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร เกาะพะงัน (พี่หลวงศักดิ์),watumphawun koh phangan Surat,wat umphawun koh phangan Surat,watamphawun kohphangan Surat Thani,วัดอำพะวัน,วัดอัมพะวัน,วัดสำคัญในเกาะพะงัน,สถานที่สำคัญในเกาะพะงัน,วัดติดทะเลเกาะพะงัน, วัดอัมพวันเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี,วัดอัมพวันเกาะพงัน สุราษฎร์ธานี,พระสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร เกาะพะงัน (พี่หลวงศักดิ์),watumphawun koh phangan Surat,wat umphawun koh phangan Surat,watamphawun kohphangan Surat Thani,วัดอำพะวัน,วัดอัมพะวัน,วัดสำคัญในเกาะพะงัน,สถานที่สำคัญในเกาะพะงัน,วัดติดทะเลเกาะพะงัน,

วัดอัมพวันเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี,วัดอัมพวันเกาะพงัน สุราษฎร์ธานี,พระสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร เกาะพะงัน (พี่หลวงศักดิ์),watumphawun koh phangan Surat,wat umphawun koh phangan Surat,watamphawun kohphangan Surat Thani,วัดอำพะวัน,วัดอัมพะวัน,วัดสำคัญในเกาะพะงัน,สถานที่สำคัญในเกาะพะงัน,วัดติดทะเลเกาะพะงัน, วัดอัมพวันเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี,วัดอัมพวันเกาะพงัน สุราษฎร์ธานี,พระสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร เกาะพะงัน (พี่หลวงศักดิ์),watumphawun koh phangan Surat,wat umphawun koh phangan Surat,watamphawun kohphangan Surat Thani,วัดอำพะวัน,วัดอัมพะวัน,วัดสำคัญในเกาะพะงัน,สถานที่สำคัญในเกาะพะงัน,วัดติดทะเลเกาะพะงัน,
You are here: Home กิจของสงฆ์

กิจของสงฆ์ ( รูปกิจกรรม )

กิจของสงฆ์ วัดอัมพวัน ปัจจุบันวัดอัมพวันได้ปรับปรุงก่อสร้างเสนาสนะ เพิ่มเติม ทั้งกุฏิพระ ศาลาเมรุ กำแพงวัด และมีโครงการที่จะจัดสร้างเสนาสนะสำคัญคือ ศาลาโรงฉัน และบูรณะอุโบสถซึ่งเริ่มชำรุดแล้ว
-กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่ วัดอัมพวัน เป็นศูนย์กลางสำคัญ ในการจัดกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมในวันสำคัญอื่น และยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ของชุมชน เป็นสถานที่ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๑.ในวันธัมสวนะ มีการตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม
๒.มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น
๓.มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในวันสำคัญต่างๆ เช่นการพัฒนาวัด ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒สิงหา และ ๕ธันวาคม และ การกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์
๔. งานส่งเสริมการศึกษา ( มอบทุนการศึกษา )
๕.กิจกรรมเวียนเทียนและการทำบุญทอดผ้าป่า บุญที่ยิ่งใหญ่ ย่อมเกิดจากใจที่ศรัทธา
 
พระอธิการสุรศักดิ์ ปญฺญาวโร

 

.

 

watumphawunkohphangan-EVENT-00002
 
watumphawunkohphangan-EVENT-00003
 
watumphawunkohphangan-EVENT-00004
 

วัดอัมพวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ บ้านวกตุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี

Tel: 094-789-8509 | Email: info@watumphawunkohphangan. com

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color