You are here: Home เสียงธรรม

เสียงธรรม - คลิก ที่รูปเพื่อรับฟัง

s0000007-1  ช่องทางรับชมทาง You Tube  :  Umphawun Khophangan
     
     
     
s0000004 s0000003 s0000005
  หมายเหตุ : รวมหลากหลายเรื่องราวธรรมมะ  หมายเหตุ : เน้นเกี่ยวกับเรื่องโอปาติกะ เพื่อให้เข้าใจ วิญญาณขึ้น
  .  
s0000001 s0000002 s0000006

หมายเหตุ : เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ตอนที่ 12 ตอน พ้นภูมิ /

นาที ที่ 10.40 กล่าวถึงวิธีชี้ทางนิพพาน ให้กับญาติผู้ป่วย

ที่กำลังจะสิ้นลม เป็นอีกตอนหนึ่งที่สำคัญมากครับ

หมายเหตุ : เรื่องราวอธิบายธรรมะ ในแบบของวัยรุ่น และที่วัยรุ่น

เข้าใจได้ง่าย

หมายเหตุ : รวมหลากหลายเรื่องราวธรรมมะ 
     
    s0000008
     หมายเหตุ : สร้างพลังงานทางจิต

* หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

     
     

วัดอัมพวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ บ้านวกตุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี

Tel: 094-789-8509 | Email: info@watumphawunkohphangan. com

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Top
Text Color
Link Color
Bottom
Text Color
Link Color